Zlatovláska (Divadlo)

Zlatovláska
Divadlo Pohádka

Klasická činoherní výpravná pohádka, známá z mnoha zpracování rozličných autorů pohádkových příběhů.
Inu opět přišel čas: "aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha rádcem byla ..." A tak se opět setkáváme se známými postavami pohádky - Zlým králem, kterému se dostává možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem - jenž přes přísný zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby vyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za Zlatovláskou díky získané schopnosti porozumění všem hlasům a svému dobrému srdci získává řadu přátel - jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, kterak jejich přátelství a pomoc bude potřebovat.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč
Spounzorem nedělních pohádek je Balconi