Děčín

vstupné: 290,- Kč

Miloš Machek
Severočeská filharmonie Teplice

Klavírní Trio České filharmonie
benefiční koncert

Ne 4. 12. Vánoční dixielandový koncert.
18.00 Knihovní sál.