Pohádkové prázdninové pondělí (Zoo)

přijměte pozvání na pohádku v podání Sváťova dividla
čas představení bude upřesněn