Kristina Marková Stepasjuková /KPH (Divadlo)

Kristina Marková Stepasjuková - klavír
LISTINA MLADÝCH
2. koncert abonentního cyklu KPH 2019/2020

Recitál skvělé klavíristky mladé generace.

Vstupné: 160,- Kč

Koncert podporuje Nadace Český hudební fond Praha.
Sponzorem skupiny K je pan Valdemar Grešík.