Ovčáček / Jeden svět 2019 (Kino)

Nizozemsko / 2018 / 81 min.
Kinokavárna Le Garage Noir / 18.00 hodin / 70,- Kč

režie: Ton van Zantvoort

Pastevec ovcí Stijn, jeden z posledních nizozemských pastýřů, kteří vedou své hospodářství tradičním způsobem, se všemožně snaží zachránit své stádo a živobytí.

Překrásná příroda, krajina utvářená stovky let tradičním hospodařením předků. Početné stádo ovcí hlídají pobíhající psi a pastevec Stijn. Se svojí ženou Annou a malými syny žije v pevném semknutí s přírodou a chov ovcí představuje celý jeho život. Chce žít soběstačně a nezávisle, ale v konkurenčním prostředí, v němž se upřednostňují zemědělské stroje před tradičním vypásáním a kde vládne neúprosná moc trhu, mu neustále klesají zisky.

Debata: Lukáš Pilnaj (koordinátor spolku Hvozd Merboltice), Ondřej Šanc (farmář - Hospodářství Pod Strážným vrchem).