Lobkowicz Trio/ KPH (Divadlo)

1. koncert abonentního cyklu KPH 2021/22
Lukáš Klánský - klavír, Jan Mráček - housle, Ivan Vokáč - violoncello
Špičkoví čeští interpreti, uznávaní sólisté a komorní hráči, tři nepřehlédnutelné osobnosti současného interpretačního umění.

vstupné: 160,- Kč (prostě jako dříve na KPH)
sponzorem cyklu KPH je pan Valdemar Grešík