Den adoptivních rodičů (Zoo)

akce pro zvané hosty
poděkování adoptivním rodičům zvířat, sponzorům a mecenášům podporujícím chod zoo Evropský týden recyklace baterií stanovištění soutěže na téma třídění 
ve spolupráci se společností ECOBAT s.r.o. 
promostánek ECOBAT, kde se mohou návštěvníci hravou cestou seznámit s tématem třídění baterií