Děčín

Přednáškový sál. Roční účetní závěrka za r. 2016 včetně novel souvisejících zákonů. Přednáší Ing. M. Adášková

Přednáškový sál, třetí patro. Přednáší David Bíróczi. Ve spolupráci se ZOO Děčín

Výtvarná učebna, druhé patro. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Rezervace na: beranova@dcknihovna.cz nebo na 777 980 966. Cena 30,-/materiál

Dětské oddělení. Hraje soubor Krajánek při DDM Děčín

Přednáškový sál, třetí patro. Bible. Přednáší Mgr. Vladimír Volráb, DiS.

Přednáškový sál, třetí patro. Vernisáž výstavy za účasti Františka Stárka Čuňase, Luďka Markse a Karla Konopky. U příležitosti vernisáže od 19 h koncert kapely Deformace v restauraci Radnice (Křížová ul.)

SD Střelnice Děčín - Maturitní ples VOŠ SPŠ Děčín ostatní obory startuje od 20:00 hod - do 02:00 hod.
Přístup veřejnosti do budovy hlavním vchodem od 19:00 hod.
Více informací a vstupenky na škole VOŠ SPŠ Děčín.