Děčín

zábavný pořad
premiéra / 80 min
260,- Kč předprodej / 290,- Kč v den konání

Restaurace Daliborka - Vyprávění o cestování po Střední Americe na motorkách (Jan Revai a Pavel Liška),
cena vstupného 250,00 Kč

Plavba s hudbou a velký raut. Rezervovat lze jednotlivce i skupiny (pro skupiny nad 50 osob jsou další termíny na vyžádání.
Program plavby:
19hodin - nástup na loď.

Café jako zvon - LiStOVání;

POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ - 4. ročník

Slavnostní galakoncert
ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Vyplouváme v 9,00 hod z přístaviště Děčín do Drážďan vyhřátou a vánočně vyzdobenou lodí. Cena lístku zahrnuje oběd na palubě - tříchodové menu, výklad průvodce, možnost prohlídky města s průvodcem na vánoční trhy, návrat autobusem do ČR.

Plujeme vyzvednout čerty do Čertovy Vody, aby mohli splnit své povinnosti s Mikulášem a andělem v Děčíně. Každého, kdo přijde v čertovské, mikulášské nebo andělské masce, odměníme malým dárkem.